De Stichting

Onze doelstelling


- het samenbrengen, verbinden, stimuleren en onderwijzen van talent op het gebied van kunst, cultuur en ambachten;
- en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het organiseren van evenementen onder de naam U-nite, alsmede andere evenementen en projecten;
- het ontwikkelen en realiseren van onderwijs onder de naam U-cademy;
- de promotie van alle activiteiten van de stichting;
- het samenwerken met andere organisaties, instanties en bedrijven;
- het aanwenden van alle andere wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

 

Onze Missie

U-nite heeft als missie het samenbrengen van jong en oud talent op het gebied van muziek, kunst, theater, sport, ambachten en andere vormen van moderne en klassieke cultuur. U-nite wil talent een podium bieden, begeleiden en helpen vormen.